Blog

Utazás női testünk körül

2016. október 12. - Szerző: Oláh Kata

A női test a figyelem középpontjában.

Testünk elválaszthatatlanul hozzánk tartozik, önmagunkkal való azonosságunkba beleértődik az is, hogy születésünk pillanatától halálunkig ugyanabban a testben létezünk, még akkor is, ha az állandóan változik. Éppen úgy, mint ahogy a testideál kérdése is korról korra változik, ráadásul erősen kultúrafüggő is. Nőként testünk változásai hónapról hónapra ismerősek lehetnek, s visszatekintve az elmúlt évtizedeinkre, világlik csak ki igazán számunkra, mennyit is változott a testünk, amíg kislányból nővé értünk.

Mostanában a női test soha nem látott mértékben van "szem előtt". Bárhová is nézzünk, plakátokról és fényképekről tökéletes női testek és arcok tekintenek ránk. A nőiség és annak a médiában megjelenő ábrázolása mintha leszűkült volna arra a tényre, hogyan nézünk ki, mennyire vonzó a testünk. Természetesen, testképünk nagymértékben meghatározza az önértékelésünket és az énképünket, erős befolyással bírva ezáltal viselkedésünkre valamint a közérzetünkre is. Saját testképünk felépítése és fenntartása nem lehetséges társas közeg és társas összehasonlítás nélkül. A testképünk magukon hordozza a testünkhöz fűződő érzelmi attitűdjeinket, s sokféle módon hagy lenyomatot rajta. Ily módon testünk elfogadása szoros összefüggést mutat az identitásunkkal, hiszen a test eszköz az identitásunk alakításában, így nem választhatjuk el tőle. Azonban a testünk jóval több annál, minthogy hogy néz ki - és nőiségünk, női létünk is bőven túlmutat azon, mennyire számítunk vonzónak az aktuális trendekkel való összehasonlításban.

Miért olyan nagyon fontosak ezek a gondolatok? Mert soha, semelyik korban nem voltunk kitéve olyan mértékben a média hatásainak, mint manapság. Mert az ideális női testről szóló diskurzusok ma már nem csupán egyetlen választható opció a végtelen lehetőségek tárházában, hanem a legmarkánsabb hang a minket körülvevő média zajában. Ily módon egyre nehezebb, vagy akár teljességgel lehetetlen is kivonni magunkat a hatása alól.

Ha a női test ennyire a figyelem középpontjában van, akkor érdemes nekünk is figyelni rá – csak épp más szemmel. A testtel való elégedettség, a test változásainak elfogadása az egészséges lelki működés egyik feltétele. Abban a világban, ahol - úgy érezhetjük – egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül az ideálnak kikiáltott testkép, elengedhetetlenül fontos, hogy más hangot is meghalljunk, nem csak az aktuálisan tökéletesre faragott-manipulált női test szirénhangját. Nagyon fontos, hogy lássunk arra mintát, hogyan tudunk más módon tekinteni a testünkre. Hogy hogyan tudunk számunkra hasznosabb attitűddel viszonyulni ahhoz a testhez, amelyben élünk. Ha a testképünk szoros összefüggést mutat identitásunkkal, akkor nagyon is érdemes a lehető legoptimálisabban viszonyulnunk hozzá. Érdemes megismerni, megbarátkozni testünkkel, amelyben eddig is éltünk, s még sok-sok évet tervezünk leélni.

Ezen az úton tudunk Téged kísérni a szomatodrámával, most októberben kimondottan a nőségre, nőiségre koncentrálva, 3 napos Női Elvonulásunk keretében. Három nap egymás között, Gyógyító Játékokkal, sok-sok nevetéssel, könnyekkel és örömmel. Fedezd fel velünk a női lét minden színét és árnyalatát! Szeretettel várunk!