Tanulmányi rend

I. Általános rész

I. 1. A Tanulmányi rend hatálya és érvényessége

A Testtől Lélekig Alapítvány Tanulmányi rendje (a továbbiakban: TR) hatálya kiterjed a Testtől Lélekig Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) szervezésében lebonyolított tanfolyamokra és képzésekre.

Jelen TR rendelkezései az irányadóak azokra a résztvevőkre, akik az Alapítvány szervezésében tartott tanfolyamok vagy képzések valamelyikén vesznek részt.

A TR rendelkezései mind a képzésekben résztvevők, mind az Alapítvány számára kötelező érvényűnek tekintendők.

II. A Testtől Lélekig Alapítvány Tanulmányi rendje

Lásd még az Áttekintő táblázatot (I. sz. melléklet)

II. 1. Szomatodráma Alapélmény

A Szomatodráma Alapélmény (a továbbiakban: SDA) 80 órás (1 óra = 45 perc), zárt, létszámkorlátos, az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő önismereti csoport. Az SDA-n való részvétel a következő feltételek együttes meglétének esetén kezdhető meg:

 • A tanfolyamon résztvevő a www.szomatodrama.hu oldalon regisztrál és jelentkezik az elvégezni kívánt képzésre
 • A szolgáltatási szerződést a tanfolyam első napján két példányban aláírja
 • Megfizeti a regisztrációs díjat (melynek összege a www.szomatodrama.hu oldalon olvasható)

Az SDA-ravaló jelentkezéshez nem elvárás a speciális végzettség, tapasztalat vagy szakmai irány. Erre a programunkra olyan résztvevőket várunk, akik magukat felnőttnek tekintik, akik saját elhatározásukból jelentkeznek, előzetesen tájékozódnak a feltételekről és a program jellegéről, önállóan intézik jelentkezésüket, felelősséget vállalnak saját élményeikért, érzéseikért, nem állnak pszichoaktív szer befolyása alatt, nyitottak a játékra, a más felnőtt emberekkel való találkozásra, képesek igazodni a csoport közös munkáját keretbe foglaló szabályokhoz.

Az SDA elvégzéséről az Alapítvány Tanúsítványt állít ki. Az SDA csoportjaiból a hiányzás nem elfogadható. Amennyiben mégis sor kerülne rá, a Gyógyító Programok valamelyikén van lehetőség pótolni, azonban ennek költségeit az SDA részvételi díja nem tartalmazza. Amennyiben az SDA csoport napjairól történő hiányzás meghaladja a kettő napot, úgy a résztvevő nem jogosult az SDA csoport elvégzéséről szóló tanúsítványra.

II. 2. A Játékvezető Képzés

Játékvezető Képzés (a továbbiakban: SDJ) 160 órás zárt, létszámkorlátos, az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő képző csoport. Az SDJ előfeltétele az SDA elvégzéséről szóló Tanúsítvány megléte, amely kölcsönös megállapodás esetén feljogosít az SDJ tanfolyam megkezdésére.

További feltételek a képzés megkezdéséhez:

 • A képzésben résztvevő a www.szomatodrama.hu oldalon jelentkezik az elvégezni kívánt képzésre
 • A képzési szerződést a képzés első napján aláírja
 • Megfizeti a regisztrációs díjat (melynek összege a www.szomatodrama.hu oldalon olvasható)
 • Az SDA-n szerzett tapasztalatairól egy kb. 3 oldal terjedelmű beszámolót készít, és ezt az sdx.szomatodrama.hu oldalra feltölti
 • Ír egy motivációs levelet, és azt elküldi az címre.

A képzés a következőkből tevődik össze:

 • Zárt csoportfolyamat (40 óra – 4 nap). A zárt, létszámkorlátos csoport adja az SDJ elméleti gerincét. Erről a 4 napról a hiányzás nem elfogadható. Amennyiben mégis sor kerülne rá, úgy 1 alkalommal a hiányzás pótlására egy Szupervíziós napon van lehetőség. Az egy napot meghaladó hiányzás esetében az Oklevél megszerzéséhez a zárt csoportfolyamat megismétlése szükséges, melynek költségeit a képzésen résztvevő köteles viselni.
 • Szupervíziós napok (50 óra – 5 nap). Az SDJ gyakorlati gerincét adják ezek az alkalmak, melyekre az sdx.szomatodrama.hu oldalon keresztül tud jelentkezni a képzésben résztvevő. A szupervíziós délutánok 5 órának, míg a teljes napok 10 órának számítanak. A szupervíziós napokra történő jelentkezés a résztvevő feladata az Alapítvány által meghirdetett programok függvényében. A szupervíziós napokra előzetes bejelentkezés szükséges, mely az SDX rendszeren keresztül történik. A programok létszáma korlátozott. Amennyiben az adott programon a résztvevő mégsem tud megjelenni, úgy szükséges az SDX rendszeren keresztül lejelentkezni róla legkésőbb 1 héttel a program kezdete előtt. Amennyiben a résztvevő nem jelentkezik le 1 héten belül, ám mégsem jelenik meg a programon, úgy köteles 5.000 forintot befizetni az Alapítvány számlájára.
 • Gyógyító Programokon való részvétel (60 óra). Ezeken a programokon a képződő a már vizsgázott Játékvezetők segítőjeként vesz részt, további tapasztalatokat szerezve a Gyógyító Játék vezetésében. A Gyógyító Programokon való részvétel díját az SDJ képzés ára tartalmazza. (Kivéve a Gyógyító Elvonulás járulékos költségeit, mint a szállás-ellátás költsége.) Az ezekre a programokra történő jelentkezés a résztvevő feladata az Alapítvány által meghirdetett események függvényében.
 • Bemutató játékvezetés (10 óra – 1 nap). Ennek során a résztvevő egy bemutató játékvezetésen keresztül demonstrálja tudását legalább egy Mentor (ld. II. sz. Melléklet) jelenlétében.

A Bemutató játékvezetésfeltétele egy legalább 10 oldalas dolgozat beadása (az arra kapott visszajelzések alapján történő esetleges javítása), és a dolgozat elfogadása a mentori team által. A dolgozat egy pdf vagy doc formátumban leadott írás, amely formázott, fejezetekre bomlik és saját élményekre alapozott. A saját élmény az SDJ képzésnek megfelelően a Gyógyító Játékok alatt tapasztaltakat Játékvezetői szemmel bontja ki, Játékvezetői saját megéléseket, Játékvezető társak vezetései alatt szerzett élményeket közvetít elsősorban. A dolgozatra vonatkozó formai és tartalmi követelmények a képzés során kerülnek pontosításra.

A képzést elvégzettek számára az Alapítvány Oklevelet állít ki.

Amennyiben az elméleti képzés utolsó közösen töltött napja után legkésőbb 1 éves időtartamon belül a résztvevő a képzésben előírt gyakorlati órákat nem teljesíti, úgy – amennyiben később mégis vizsgázni szeretne, s ezzel oklevelet szerezni a képzés elvégzéséről – az elméleti képzésen még egyszer részt kell vennie, melynek az Alapítvány által meghatározott költségét viselnie kell.

II. 3. A Szomatodráma Egyéni konzultációs képzés

Az Egyéni Konzultációs Képzés (a továbbiakban: SDE) 40 órás, zárt, létszámkorlátos, az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő képző csoport. Az SDE előfeltétele az SDA elvégzéséről szóló Tanúsítvány megléte, amely kölcsönös megállapodás esetén feljogosít az SDE tanfolyam megkezdésére. További feltételek a képzés megkezdéséhez:

 • A képzésben résztvevő a www.szomatodrama.hu oldalon jelentkezik az elvégezni kívánt képzésre
 • A képzési szerződést a Képzés első napján aláírja
 • Megfizeti a regisztrációs díjat (melynek összege a www.szomatodrama.hu oldalon olvasható)

Az SDE a segítő szakmában dolgozók vagy erre készülők számára létrehozott, gyakorlatorientált képzés. Az SDE 40 órából, azaz 4 napból áll, amelynek elvégzéséről az Alapítvány Tanúsítványt állít ki. A Tanúsítvány feltétele továbbá egy legalább 5 oldalas dolgozat megírása és annak a visszajelzések alapján történő javítása. A SDE-ről történő hiányzás semmilyen esetben nem elfogadható. Amennyiben mégis sor kerül rá, úgy a résztvevő – legfeljebb fél napos hiányzását - köteles a hiányzás alatt a képzésen tanított technikát egyéni konzultáció keretében elsajátítani, melynek költségét az SDE nem tartalmazza. Ennek menete a képzés egyik oktatójával, Pataki Beával egyeztetendő e-mail címen, költsége pedig 15.000 forint. Fél napot meghaladó hiányzás esetében Tanúsítvány a képzés elvégzéséről nem adható.

Mi számít segítő szakmának?
Segítő szakmának minősül: pszichológus, pszichiáter, pszichoterapeuta, mentálhigiénés szakember, lelkész, integrál szemléletű tanácsadó, orvos, családállító, kineziológus, humanisztikus asztrológus. Kérdés esetén az Alapítvány munkatársai az e-mail címen adnak további felvilágosítást.

II. 4. A Szomatodráma Szakember képzés

A Szomatodráma Szakember képzés (a továbbiakban: SDSz) a Szomatodráma tanfolyamok jelenlegi legmagasabb lépcsője. A képzés lényege a szomatodráma csoportos programok önálló vezetésére és a szomatodráma professzionális szintű művelésére való felkészülés.

Az SDSz 240 órás, létszámkorlátos, az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő képző csoport. Az SDSz előfeltétele az SDJ elvégzéséről szóló Oklevél megléte, amely kölcsönös megállapodás esetén feljogosít az SDSz tanfolyam megkezdésére.

További feltételek a képzés megkezdéséhez:

 • A képzésben résztvevő a www.szomatodrama.hu oldalon jelentkezik az elvégezni kívánt képzésre
 • A képzési szerződést a Képzés első napján aláírja
 • Megfizeti a regisztrációs díjat (melynek összege a www.szomatodrama.hu oldalon olvasható)

A képzés a következőkből tevődik össze:

 • Zárt csoportfolyamat (80 óra - 8 nap) Szomatodráma Szakember képzési csoportban való részvétel. A zárt csoportos képzés részét képezi az elméleti megalapozás, a szakirodalom-feldolgozás (1 könyv/fő – a szomatodrámázáshoz kapcsolódó leglényegesebb és legfrissebb művek feldolgozása), az esetmegbeszélés, a játékvezetés gyakorlása visszajelzéssel, a terapeutai készségek fejlesztése, valamint, természetesen, az önismeretben, öngyógyításban való további elmélyülés. A zárt csoportfolyamat tanfolyami napjairól a hiányzás nem elfogadható. Amennyiben mégis sor kerül rá, úgy a Képzés vezetőjével egyeztetni szükséges a pótlásról annak érdekében, hogy a képzést lezáró oklevél átadásra kerülhessen.
 • 80 óra (8 nap – havonta) SDA tanfolyamon („Alapélményen”) való részvétel
  Egy zárt csoportos folyamatban segítői és játékvezetői szerepben való részvétel. Az elméleti tanulás és ismétlés mellett az Alapélmény résztvevői számára az SDSz résztvevője Gyógyító Játékokat vezet.
 • 40 óra (4 nap – kéthavonta) Szomatodráma Játékvezetői képzési folyamat végigkísérése. Egy zárt csoportos folyamatban való részvétel segítőként és „szupervízorként”, ahol – az elméleti tanulás és ismétlés mellett – a játékok kísérése, a tanuló Játékvezetők munkájának visszajelzésekkel való segítése a feladat. Mindez a Mentori team egyik tagjának vezetésével történik.
 • 40 óra (4 nap – változó beosztásban) SDJ képzésben lévőknek tartott szupervíziós napon való részvétel. Ezekben a nyitott, változó összetételű csoportokban, az ún. szupervíziós napokon az SDJ képzésben lévők játékvezetésének kísérése, építő visszajelzések adása, a módszer gyakorlatias tanítása, tapasztalatok megosztása a feladat. Mindez a Mentori teamegyik tagjának vezetésével történik.

A képzés elvégzésének feltétele továbbá egy körülbelül 20 oldalas vizsgadolgozat megírása, visszajelzések alapján történő javítása az elfogadásig.

A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a résztvevő a képzésben előírt gyakorlati órákat hiánytalanul teljesítette. Amennyiben az elméleti képzés utolsó közös csoportnapja után legkésőbb 1 éves időtartamon belül a résztvevő az előírt gyakorlati órákat nem teljesíti, viszont a képzésről szeretne oklevelet szerezni, úgy köteles az elméleti képzésen újra részt venni, melynek az Alapítvány által meghatározott ismétlési költségét köteles viselni.

A képzés sikeres elvégzéséről az Alapítvány Oklevelet állít ki.

 

I. számú melléklet:

Áttekintő táblázat a Testtől Lélekig Alapítvány Képzési rendjéről

Képzés/Tanfolyam

Bemenet

Kimenet

Óraszám

Megszerezhető végzettség

SDA

-

Tanúsítvány

80

-

SDJ

SDA

Oklevél

160

Szomatodráma Játékvezető

SDE

SDA + segítő foglalkozás vagy SDJ végzettség

Tanúsítvány

40

-

SDSz

SDJ

Oklevél

240

Szomatodráma Szakember

II. számú melléklet:

A Mentori team névsora:

 • Oláh Katalin
 • Pataki Beáta