SzomatoDráma

TESTTŐL LÉLEKIG Alapítvány

Olyan korban és olyan társadalomban élünk, ahol az emberi test bölcsességének tiszteletét újra kell tanulnunk, ahol test és lélek elválaszthatatlan egységét újra fel kell ismernünk, ahol önmagunk értékére, elfogadhatóságára, szerethetőségére újra rá kell ébrednünk. Betegségeink ellenséggé váltak, értelmük és üzenetük elveszett a szemünk elől, a biológiai folyamataink feletti kontrollt nagyrészt átadtuk szakértőknek, egészségi állapotunkért érzett felelősségünk elhalványodott, öngyógyító képességünk meggyengült.

A TESTTŐL LÉLEKIG Alapítvány küldetése, hogy minél több ember – tapasztalati úton (!) – felismerje, megtanulja, gyakorolja és továbbadja, hogy:

  • képes elfogadó és szeretetteli kapcsolatot, érdemi párbeszédet kialakítani saját testével, szerveivel, betegségeivel,
  • lehetősége van tapasztalatokat szerezni arról, hogy a testében zajló folyamatok ezer szálon kötődnek lelki, érzelmi, családi, generációs történésekhez és mintázatokhoz,
  • megbetegedés esetén meg tudja fejteni teste személyes, neki szóló üzeneteit, akár még a komolyabb kezelések megkezdése előtt, és ezzel jelentős mértékben hozzájárulhat saját gyógyuláshoz, ill. a későbbi terápiás beavatkozások sikerességéhez,
  • képes lényegi (nem orvosi!) diagnózist készíteni saját helyzetéről és önmagát hatékonyan átsegíteni azok a lelki elakadásokon, melyek a betegségek kialakulásában szerepet játszhattak,
  • a szomatodráma és a Gyógyító Játék eszköztárának felhasználásával nagy hasznára lehet közvetlen környezetének és a hozzá forduló embereknek.

A TESTTŐL LÉLEKIG Alapítvány tevékenységével ahhoz kíván hozzájárulni, hogy az emberi test működéséről alkotott kép társadalmi méretekben kezdjen el megváltozni. A lelki aspektusok és a test-szimbolikai összefüggések mélyebb megértésével és megtapasztalásával pedig minél több ember jusson új perspektívához az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés, a gyógyulás és a rehabilitáció vonatkozásában.

Legfőbb céljainkat így fogalmaztuk meg az Alapítványunk Alapító Okiratában (a linkre kattintva a teljes dokumentum megtekinthető):

1. A SzomatoDráma mint módszer terjesztése.

Az Alapítvány legközvetlenebb célja, hogy terjessze a Dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta által kidolgozott „SzomatoDráma” módszert. A „SzomatoDráma” egy játékos, kreatív önismereti és terápiás módszer, amely üzenetet közvetít a testtől a tudatig és vissza, egyfajta aktív, érzelemgazdag kommunikáció belső világunkkal (a továbbiakban hivatkozva mint Szomatodráma). Az Alapítvány alapvető célja, hogy a Szomatodrámával kapcsolatos összes (lentebb részletezett) tevékenység szervezeti és infrastrukturális hátterét, valamint szakmai színvonalát biztosítsa.

2. A SzomatoDráma oktatása, rendszeres és egyedi rendezvények, gyógyító események és előadások tartása, konferenciák szervezése.

Az Alapítvány olyan programokat szervez és kínál a szakmai és laikus közönségnek, az Alapítványhoz csatlakozó és azon kívül álló személyeknek, melyek egyrészt lehetővé teszik a módszer elsajátítását, másrészt elősegítik a prevenciót, a gyógyulást és a rehabilitációt. Emelik az egészségtudatosság szintjét, pozitívan hatnak az egészségmagatartási mintákra, és eközben előmozdítják az egymást támogató és tapasztalatokat megosztó közösségek épülését is.

3. Ismeretterjesztés, kutatás, különféle önismereti és terápiás módszerek integrációja.

Az Alapítvány a SzomatoDráma mellett számos egyéb önismereti és terápiás lehetőséget, gyógymódot kutat fel, mutat be, ismertet meg, és tesz elérhetővé. A különféle (ön)gyógyító módszerek kipróbálását, elsajátítását, gyakorlását, továbbadását, integrációját támogatva segíti a gyógyulni és tanulni vágyókat.

4. Egészségügyi jellegű tevékenység, betegségprevenció, rehabilitáció, az egészségügy tehermentesítése.

Az Alapítvány fő célja, hogy fejlessze a magyar lakosság egészségtudatosságát, ösztönözze az embereket öngyógyítási képességeik fejlesztésére, és segítse őket az önmagukért való felelősségvállalásban. A testi és lelki öngyógyítás képességének elsajátítása a lakosság tudatosabb és magasabb fokú felelősségvállalással együtt járó egészségmagatartását mozdítja elő, amellyel az egészségügyi ellátás jelentős mértékben tehermentesíthető.

5. Közösségek építése, beleértve a tevékenységgel összefüggő bel- és külföldi területen tevékenykedő szakmai és/vagy intézményesített közösségeket is.

Az Alapítvány célja, hogy a SzomatoDráma szemléletmódját alkalmazó szakmai közösségek közti kapcsolattartást, konstruktív párbeszédet és együttműködést támogassa, bel- és külföldön egyaránt.

6. Szociális tevékenység, társadalmi integráció, speciális csoportok segítése.

Mivel az Alapítvány által képviselt szemléletmód – amely az egészségügyi ellátásról az öngyógyításra, az ádozatszerepről a felelős öngondoskodásra helyezi a hangsúlyt – az egyénen túl az egyént körülvevő szűkebb és tágabb társadalmi közegre is pozitív hatással van afolyamat az emberek között magasabb fokú megértést, toleranciát, együttműködési készséget eredményez. Az Alapítvány a személyes fejlődés támogatásán keresztül segíti az emberi kapcsolatok javulását, egymás megismerését, az egymástól való elidegenedés csökkentését, a közösségben és közösségépítésben való gondolkodást. A kirekesztettség-érzés, a szégyen, a függőségek, a szenvedélybetegségek, a mentális betegségek, és ezek mögöttes lelki folyamatainak kutatásával az Alapítvány megoldási lehetőségeket kíván nyújtani az olyan társadalmi problémákra, mint amilyen például az izoláció, a diszkrimináció és a stigmatizáció, segítve a rehabilitációt és a reintegrációt. A speciális igényű csoportoknak való módszerek kutatása, és ingyenes önismereti kurzusok tartása az Alapítvány egyik közhasznú tevékenysége.

7. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, családsegítés, a SzomatoDráma alkalmazása gyermekek, szülők, tanárok csoportjainál.

Az önismeret, az öngondoskodás és az öngyógyítás elsajátítása minél fiatalabb korban kezdődik, annál hatékonyabban képes beépülni. A Szomatodráma a test és lélek kommunikációját tanítja, amely segíti a gyermekeket is a saját érzéseikhez való közelebb kerülésében, és azok artikulációjában. Az olyan problémákra, mint amilyen az agresszív viselkedés vagy a szorongás, a Szomatodrámához hasonló játékok jó megoldást kínálnak. A módszer mások által is elsajátítható programként való kidolgozása pedig pedagógusoknak, gondozóknak, szülőknek nyújt könnyen elsajátítható eszközt a már meglévő gyermekkori viselkedészavarok kezeléséhez.

8. SzomatoDráma módszeren alapuló egyéni konzultációk biztosítása.

Az Alapítvány támogatja, hogy a csoportos önismereti/terápiás módszerek mellett Dr. Buda László és munkatársai egyéni konzultációk keretében is nyújthassanak segítséget mindazoknak, akik ezt igénylik, vagy állapotuk miatt erre rászorulnak.

9. A SzomatoDráma módszerével és a szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos könyvek kiadása és online kiadványok megjelentetése.

Az Alapítvány célja a tevékenységébe illő, az oktató és ismeretterjesztő munkához tartozó könyvek kiadása, terjesztése, papír alapú és online segédanyagok megjelentetése.

10. Kulturális tevékenység.

Az Alapítvány céljai közé tartozik a társadalom művelése, a hazai kultúra fejlesztése, ápolása, a művészeti és terápiás megközelítés és aktivitás integrációja, az ezzel kapcsolatos programok és háttértevékenységek szervezése.

Hiszünk abban, hogy ezek hasznos és fontos célok, melyek segítenek – egyéni és társadalmi szinten is – emberhez méltóbb, EGÉSZ-ségesebb életet élni, egymáshoz és önmagunkhoz minőségibb, szeretettelibb módon kapcsolódni.

Dr. Buda László
a TESTTŐL LÉLEKIG Alapítvány kuratóriumának elnöke


Számlaszám: 16200137-18525869
IBAN: HU42 1620 0137 1852 5869 0000 0000
SWIFT: BIC: HBWEHUHB

Adószám: 18628144-1-42