Dr. Buda László

Szakmai utamról...

Orvos vagyok, pszichiáter és pszichoterapeuta. Pályám első éveiben – több, mint 20 évvel ezelőtt – hagyományos elmeosztályokon dolgoztam, ahol nem éreztem túl jól magam, de visszatekintve, ez az időszak rendkívül hasznosnak bizonyult és különös tapasztalatokhoz juttatott az emberi lélek működésével és zavaraival kapcsolatban.

Emellett elkezdtem tanítani a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, hallgatóból tanárrá válva ekkor kezdődött oktatói és előadói pályafutásom. Pszichológiai és szociológiai jellegű tantárgyakban mélyültem el, és éveket szántam rá, hogy csiszoljam, finomítsam magamban, mit és hogyan érdemes tanítani, hogy annak igazán értelme legyen.

Ezzel párhuzamosan kutatásba fogtam, és közel 8 évnyi anyaggyűjtés, rendszerezés és publikálás után Ph.D. címet szereztem az alternatív/komplementer gyógyászat szociológiai és pszichológiai összefüggéseinek témakörében. Később megbízást kaptam az egyetemtől, hogy megalapítsam az ország első, komplementer medicinával foglalkozó tanszékét, melyet évekig vezettem. Olyan, akkoriban úttörőnek számító kezdeményezésekbe fogtunk, mint a "természetes élet- és gyógymódok tanácsadója" másoddiplomás képzés beindítása. Szerettem ezt a munkát, inspiráló volt érett, felnőtt, használható tudásra szomjazó embereknek tanítani a pszichoterápiás és természetgyógyászati alapokat, együtt gyakorolni az önismeretet, kommunikációt, odafigyelést, tanácsadást.

Mindeközben egyéni pszichoterápiás praxist folytattam, önismereti pszichodráma csoportokat vezettem, később pedig a vállalati tréningek és a vezetői coaching világába is belemerültem. Mindez rengeteg tapasztalatot hozott a különféle emberekkel, csoportokkal, helyzetekkel való bánás területén, de továbbra is nyugtalanságot éreztem azzal kapcsolatban, hogy mi is a legfontosabb szakmai irány, távlati cél, életfeladat számomra.

Lassan 10 éve, hogy találkoztam a szomato-pszichoterápiával, amelyről csak valamivel később bizonyosodott be, milyen fontos impulzust adott. A test-orientált pszichoterápia a mélységet, a dinamizmust, az átütő hatékonyság ígéretét hozta terápiás és tréneri munkámba. Sok száz óra külföldi és hazai továbbképzés eredményeként lett egyfajta gyakorlatias rálátásom a test és a lélek terápiás összekapcsolásának jelentőségére.

Társaimmal megalapítottuk a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesületet, melynek 3 évig elnöke is voltam. A civil szervezetek működtetésének összes nehézségével együtt ez csodálatos időszak volt. Letettük névjegyünket a hazai szakmai palettán, sok száz ember fordult meg tanfolyamainkon, tréningjeinken, mindenhol lelkes, csillogó szemek kísértek.

A szomato-pszichoterápiától már szinte magától értetődően haladt bennem az összerendeződés valamivé, ami 5 évvel ezelőtt a 'szomatodráma' nevet kapta. E névvel együtt én is megkaptam azt, ami a legjobban érdekel, amiben mélyen hinni tudok, amit érdemesnek találok arra, hogy minden erőmmel támogassam, fejlesszem, gyakoroljam és továbbadjam.

Mostanában elsősorban előadások, tanfolyamok és szakmai továbbképzések tartásával, egyéni konzultációkkal, írással és a szomatodráma közösség gondozásával töltöm az időmet. Sok különleges tapasztalat, mély felismerés, "csodás" gyógyulás és sok barátságos, nyitott, lelkes ember vesz körül, nem is kívánhatnék magamnak szebb, jobb munkát.

U.i.: Személyesebb jellegű bemutatkozásomat, rajzaimat, festményeimet megtalálod a www.budalaszlo.hu oldalon.