Blog

A testünk és a többiek

2016. május 31. - Szerző: Oláh Kata

Amit a testünkkel, illetve mások testével kapcsolatban tapasztalunk, az egyaránt érinti a személyes és szociális önazonosságunk kérdéseit. A testkép alapvetően interszubjekív természetű: saját testképünk felépítése és fenntartása nem lehetséges társas közeg nélkül. Ily módon a test elfogadása szoros összefüggést mutat az identitásunkkal, hiszen a test eszköz annak alakításában, így nem választhatjuk el tőle.

A testünk a folytonosság, a közöttünk lévő hasonlóság és különbség forrása, valamint az identitásunk szubjektív alkotóelemeinek forrása is egyszersmind. Amit a testünkkel, illetve mások testével kapcsolatban tapasztalunk, az egyaránt érinti a személyes és szociális önazonosságunk kérdéseit . A testünkkel kapcsolatos tudásunk, a testi folytonosság képzete a személyes identitásunk elengedhetetlen feltétele, míg a testre vonatkozó összehasonlítás elsősorban a csoporthoz tartozás, a csoportmegkülönböztetés forrása.

Az individualizáció azt is jelenti, hogy a testet azonosítjuk a személlyel mint egyedi individuummal, és ennek megfelelően ruházzuk fel értékkel és jogokkal. A testkép alapvetően interszubjekív természetű: saját testképünk felépítése és fenntartása nem lehetséges társas közeg nélkül. A testkép és a testképreprezentációk magukon hordozzák a testünkhöz fűződő érzelmi attitűdjeinket, és sokféle módon hagynak lenyomatot rajta. Ily módon a test elfogadása szoros összefüggést mutat az identitásunkkal, hiszen a test eszköz annak alakításában, így nem választhatjuk el tőle.

Miért olyan nagyon fontosak ezek a gondolatok? Mert soha, semelyik korban nem voltunk kitéve olyan mértékben a média hatásainak, mint manapság . Mert az ideális testről szóló diskurzusok ma már nem csupán egyetlen választható opció a végtelen lehetőségek tárházában, hanem a legmarkánsabb hang a minket körülvevő média zajában. Ily módon egyre nehezebb, vagy akár teljességgel lehetetlen is kivonni magunkat a hatása alól. Ha a test ennyire a figyelem középpontjában van, akkor érdemes nekünk is figyelni rá – csak épp más szemmel.

A testtel való elégedettség, a test változásainak elfogadása az egészséges lelki működésünk egyik feltétele. Abban a világban, ahol - úgy érezhetjük – egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül az ideálnak kikiáltott testkép, elengedhetetlenül fontos, hogy más hangot is meghalljunk, nem csak az aktuálisan tökéletesre faragott, és szoftverekkel manipulált test szirénhangját. Nagyon fontos, hogy lássunk arra mintát, hogyan tudunk más módon tekinteni a testünkre. Hogy hogyan tudunk számunkra hasznosabb attitűddel viszonyulni ahhoz a testhez, amelyben élünk. Ha a testképünk szoros összefüggést mutat identitásunkkal, akkor nagyon is érdemes a lehető legoptimálisabban viszonyulnunk hozzá.

A Kedves Testem gyakorlat – mely Gyógyító Programjaink egyik alapfeladata – sokat segíthet, hogy közelebb kerüljünk a testünkhöz, és friss, eddig nem tapasztalt perspektívából nézzünk rá. Segíthet, hogy megértsük, elfogadjuk, és elindulhassunk azon az úton, amely az önszeretet és a feltétel nélküli önelfogadás felé vezet bennünket. Hiszen az önelfogadás része a testképünk teljes mértékű akceptálása - minden részletével együtt. Ha pedig egy teljes napon szeretnél a testképeddel barátkozni, akkor várunk szeretettel tematikus csoportunkba, melyet a Gyógyító Játékok Testsúlyra és Testképre címmel kifejezetten ezzel a céllal hoztunk létre.